Τροποσ Ζωησ

Πόσο κερδίζουν οι διαγωνιζόμενες της «Μις ΗΠΑ»;