Διασημότητα

Ποια είναι η κοπέλα του Rowan Atkinson και τι κάνει;