Διασημότητα

Ποιο είναι το κορίτσι της AT&T και ποιες άλλες συναυλίες υποκριτικής είχε;