Διασημότητα

Ο Bhad Bhabie λέει ότι κάποιος δολοφονήθηκε στο αγαπημένο ράντσο αποκατάστασης του Dr. Phil