Τροποσ Ζωησ

Οι δύο τρόποι που θα προσπαθήσει να ξαναβρεθεί μαζί της, με βάση το ζώδιό του